Tin nỗi bật
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Dự án trồng rừng 1.066 ha ở Bình Long - Bình Phước
NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP do CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ THỰC HIỆN
  • Tại địa điểm: Xã An Phú, Huyện Bình Long,Tỉnh  Bình Phước
  • Cách Thành Phố Hồ Chí Minh 120km, trong đó 96Km là Quốc Lộ 13
  • Xe du lịch vào tận Trang trại

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 
Tại địa điểm: Xã An Phú, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước

Cách Thành Phố Hồ Chí Minh 120km, trong đó 96Km là Quốc Lộ 13, đường lâm ngiệp 14km, hiện nay xe du lịch vào tận Trang trại.

Diện tích 1.066ha

Thuộc tiểu khu 275 -277, cạnh Đồn điền Plantation des terre rouge của Pháp ngày xưa.

TRỒNG RỪNG :

- Chu kỳ 1 từ năm 1994 đến năm 2007 với Cây Tràm Bông vàng, Xà Cừ.

- Chu kỳ 2 và 3 từ năm 2007 đến năm 2045 cây Cao su.

- Hiện tại toàn diện tích là cây Cao su. Chỉ còn tồn tại 500ha, bị chủ tịch huyện lúc bấy giờ, tổ chức tham ô 566ha và nhũng nhiểu kéo dài hơn 15 năm. Trồng rừng đương thời đã có 8 đơn vị bị diệt.

Rừng Xà Cừ

 

Rừng Cao Su

 

 Đàn bò Laishin thời kỳ 2002 - 2008

 


Đàn Dê 200 con

 

Rừng tràm bông vàng  (còn được dùng giả gổ cẩm lai đóng bàn ghế tủ cao cấp)