Tin nỗi bật
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu

Thương hiệu cha truyền con nối

" Truyền thống cha truyền - con nối ở trong gia đình doanh nhân, suy cho cùng cũng là quá trình phát huy truyền thống dân tộc ". Trên thực tế, không có ít gia đình doanh nhân đã và đang giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu đó, tạo nên những thương hiệu mang tính kế thừa . Câu chuyện về hai cha con TGĐ Trần Vân Tôn -  Trần Nguyễn Chí Thiện (Công ty Cổ Phần Thế Kỷ ) là một trường hợp tiêu biểu.

« 1 2 3 »