Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ
Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ

Giới thiệu

MỘT ĐỜI GẮN BÓ VỚI RỪNG

10:26 29/06/2018
Chuyện của chung nên ít ai "Khóc". Nhưng có 1 con người "kỳ lạ" mà chúng tôi muốn giới thệu trong bài viết này...

GIÁM ĐỐC TRỒNG RỪNG TRẦN VÂN TÔN VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ

10:21 29/06/2018
TRẦN VÂN TÔN là Chủ Tịch Kim Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ. Người mà giới truyền thông, doanh nghiệp, Bạn bè gần xa biết đến... 

HÀNH TRÌNH ĐẤU TRANH ĐI TÌM CÔNG LÝ

10:08 29/06/2018
Chiều cuối năm ai ai cũng tất bật hối hả cho công việc của mình. Gặp được vị doanh nhân Trần Vân Tôn trong khoảnh khắc chuyển giao của thời...

GẮN KINH DOANH VỚI CHỮ "LƯƠNG" VÀ "THỨC"

09:56 29/06/2018
Đối với Trần Vân Tôn, Nguyên tắc hàng đầu trong mọi hoạt động cũng như công việc kinh doanh của Ông là chữ "LƯƠNG" Có Nghĩa là làm gì làm...

VIẾT TIẾP TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH

09:47 29/06/2018
Sinh ngày 16/04/1979 tại TP.HCM Trần Nguyễn Chí Thiện mai mắn xuất thân trong 1 gia tộc doanh nhân có truyền thống khia hoang mở đất từ nhiều đời...

VỊ TỔNG GIÁM ĐỐC MÊ...RỪNG

09:39 29/06/2018
Không giày tây bóng lộn, không sơ mi thắt cờ vạt. Trần Vân Tôn Chủ Tịch Kim Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ

11:32 29/06/2018
Trải qua hơn 20 năm hoạt động trên khắp các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ, Công Ty đã thi công...
backtop