Tin nỗi bật
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các dự án

Dự án trồng rừng 2.000 ha ở Kontum

Địa điểm: Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực đầu tư: Trồng rừng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thế Kỷ

Diện Tích: 2.000 ha

Dự án trồng rừng 3.000 ha ở Bình Thuận

Địa điểm: Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận (Thuận Hải, Phan Thiết)

Lĩnh vực đầu tư: Trồng rừng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thế Kỷ

Diện Tích: 3.000 ha

Dự án trồng rừng 1.066 ha ở Bình Long - Bình Phước

NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP do CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ THỰC HIỆN

  • Tại địa điểm: Xã An Phú, Huyện Bình Long,Tỉnh  Bình Phước

Dự án trồng rừng 170ha Đà Lạt

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 

- Địa điểm : Tiểu khu 277B  Ban quản lý bảo vệ rừng Hiệp Thạnh, Xã Hiệp Thạnh (dưới đuôi núi Voi, bên cạnh đường cao tốc dài 18km từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt) Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.